ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед.

Лицето на повърхнината се отбелязва с S1

S1=2.(a.b+a.c+b.c)

Където a, b и c са измеренията на паралелепипеда.

Обем на паралелепипед се намира V=a.b.c

Задача.

Намерете лицето на повърхнината и обема на правоъгълен паралелепипед с измерения:

а=8см, в=10см и с =7см

Решение:

S1=2.(a.b+a.c+b.c)

S1=2.(8.10+8.7+10.7)

S1=2.(80+56+70)

S1=2.206

S1=412cm2

V=a.b.c

V=8.10.7

V=560cm3.