ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Географските образи на Австралия, Океания и океаните на Земята

 

Географските образи на Австралия, Океания и океаните на Земята

 

 

Напишете отговорите

 

ЗАДАЧА:  Представете си, че ви предстои да посетите Австралия и Океания през юни.

                    Съставете и проучете маршрут, по който ще пътувате. Опишете го, като    

                    отговаряте последователно на въпросите от рубриката „Помощ” и 

                   дадените

                   илюстрации в учебника /стр. 114

                    В края на пътуването си представете това, което ви направи най – силно

                    впечатление за природата, хората, стопанството

 

ПОМОЩ

 • От къде ще тръгнете и в каква посока ще пътувате ?
 • Как ще пътувате – по вода, въздух, суша?
 • Каква екипировка ще подготвите?
 • Какви растения и животни ще видите
 • С какви хора ще се срещнете и какво бихте ги попитали?
 • Какви стопански дейности искате да видите и защо?
 • Използвайте картите и приложението в учебника / стр.124
 • Потърсете в Интернет информация и за други обекти

 

ЗАДАЧА: Представете наученото за океаните. Изразете позицията си по

                   проблеми, свързани с използването и опазването на океаните и

                   моретата.

                  Потърсете отговор на въпросите:

 1. Защо наричаме Земята, „ синята планета”?
 2. Защо океаните на Земята са източник на природни ресурси, храна

                      и енергия за човечеството?

   

                  Помогнете си като  отговаряте последователно на въпросите от

                  рубриката          „Помощ”

 

ПОМОЩ

 

Работете с  урока на стр. 108 – 111

 • Сравнете площта на океаните и площта на сушата
 • Подредете океаните по големина
 • Опишете границите на океаните
 • Кои са най – големите дълбочини във всеки океан
 • Как океаните влияят върху природата и живота на хората?
 • Какви полезни изкопаеми се крият в океанските дълбини?/ дайте

пример за добив на някои от тях/

 

 • Запишете характерните обитатели на всеки океан
 • Разгледайте илюстрациите на стр. 115 в учебника и напишете как

хората използват водите на океаните

 • Напишете проблеми, свързани с използването и опазването на водите

на океаните