ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Exercises- упражнение

Работен лист по Английски език 7 клас 1 час : 9.00-9.30 ч.26.05.2020 г

Тема: Exercises 9 A
1. Наречия за честота

 

https://youtu.be/VAWo65QwP2c


Линк към упражнения:
https://www.liveworksheets.com/zi445015cs