ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

БДП – Сензорни характеристики на зрението

БДП, Сензорни характеристики на зрението

 Ученици, в темата по БДП трябва да се запознаем със сензорните характеристики на една от сетивните системи в човешкото тяло, а именно това е зрителната сетивна система. Очите са сетивни органи, които са прозореца на човешката душа и ни даряват със зрение.

Зрението е една съвършенна сензорна система, която ни позволява да научим много повече за заобикалящия ни свят. Чрез очите ние възприемаме и разграничаваме различни по форма, по размери, по цветове образи на най-разнообразни предмети, намиращи се на различни разстояния от нас. Различаваме светлината от тъмнината.      Устройството и функкията на човешкото око са много по-сложни от устройството и работата дори и на най-сложно устроения фотоапарат. Окото фокусира даден обект върху ретината, като пречупва светлинните лъчи, идващи от предмета. Едни части на окото контролират пречупването на светлината, други негови части са отговорни затова да следят колко светлина постъпва в окото, а трети отговарят за предаването на информацията за наблюдавания обект до нервните клетки на мозъка. Сложните функции на окото го определят като оптично устройство от най-съвършен вид.

 Най- важните сензорни характеристики, свързани с безопасното движение по пътищата са: остротата на зрението, периферното зрение, акомодацията на зрението и нощното зрение.

Зрителната острота е мярна единица, която се използва за определяне качеството на зрението. Нормалната острота на зрението е 20/20, което означава, че човек вижда обект на разстояние от 20 крачки. Измерение на периферното зрение е обхвата на зрителното поле. Основната задача на периферния поглед е ориентация на човека в пространството.

 Акомодацията е неволева функция на окото. В млада възраст човек вижда добре както надалеч, така и наблизо благодарение на акомодацията на окото. С напредване на възрастта акомодацията отслабва.

Когато се влошава нощното зрение, намалява и способността на очите за адаптация в тъмнина. Възможно е движението в здрач и през нощта да е трудно и да има затруднения със зрението в слабо осветени помещения. И не забравяйте, че ако четете този текст в момента, то е благодарение на зрението на вашите очи!

ЗАДАЧА: Изгледайте презентацията на адрес:

http://www.oy-ostrov.eu/file_study_content/senzorni_kharakteristiki_na_okoto.pdf