ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Събиране и изваждане на числата до 100.Преговор.

1 зад. Пресметни сборовете  :                                                                                      

 

събираемо + събираемо = сбор

                                                                                   

а . 70+20= ......                      б . 58+7=.......          в .   21         44

     90+6=.......                             26+38= ......            + 32      +18

     34+60=......                            74+26= ......               45         25

     86+3=......                                                                 

     53+42= ......

умаляемо – умалител = разлика 

2 зад. Пресметни разликите  :

                             

а . 90-60= ......                      б . 83-5 = ......           

     76 -6 =.......                           72-28 = ......             

     84-40=......                            100-8 = ......                    

     68 - 3=......                            100-37= ......                                

     56-34= ......                           100-93= ......                                

3 зад. Постави скобите ( ) така ,че да е вярно:

70 – 40 –20 =10       70 – 40 –20 =50        36 – 2 +20 =54      36 – 2 +20 =14