ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Revision of unit 3

Работен лист по английски език 3 клас 20.05.2020
Тема: Revision of unit 3
1.Животни във фермата

2. At the farm – във фермата
https://youtu.be/Xs_wgq02GMM


3. Песен
https://youtu.be/NBKsSIeISyg