ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills

Работен лист Английски език 4 клас 22.05.2020
Тема:Skills
1. Минало просто на be 
https://youtu.be/O3FdGPehN-E

2. Past simple tense

 https://youtu.be/0b4rsDuzThE