ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.230

Тема: Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка.

Тяло изградено от 6 правоъгълника, се нарича правоъгълен паралелепипед.

Правоъгълниците се наричат стени на паралелепипеда.

Правоъгълния паралелепипед ABCDA1B1C1D1 има:

6 Стени, които са две по две еднакви правоъгълници.

8 върха. Всеки връх е общза три стени.

12 ръба AB=CD=A1B1=C1D1=a

             BC=DA=B1C1=D1A1=b

             AA1=BB1=CC1=DD1=c

Всеки ръб е общ за две стени.

Дължините на ръбовете се наричат измерения на паралелепипеда.

а-дължина,   в-широчина,    с-височина.

Две стени които имат общ ръб се наричат съседни.

Две стени, които нямат общ ръб се наричат срещуположни.

Стената на която е поставен паралелепипеда и срещуположната и стена се наричат основи, а страните им основни ръбове.

Останалите четири стени се наричат околни стени.Общият ръб на две околни стени се нарича околен ръб..