ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Какво научихме за Африка и Антарктида

 

Какво научихме за Африка и Антарктида

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр. 88 –  123 / и попълнете липсващите думи в текста:

Африка е единственият континент, който е разположен в ………………………………полукълба спрямо ……………………….. и …………………………..меридиан. Африка е заобиколена от океаните ..……………….. и …………………………….и от ……………и………………………..море. При протока Гибралтар се доближава до континента ……………………, а през Суецкия канал се свързва с континента ……………………Най – големият африкански остров е ………………………, а най – големият полуостров е – …………………...Бреговете на Африка са опознати добре от португалския мореплавател…………………………………………, който открива пътя за ……………………………….релефът на северна и западна Африка се състои от………………………….., …………………………… и…………………………… Тук са най – голямата …………………..на Земята, Сахара, ……………………...планини, …………………….котловина. В южната и източната част релефът е ……………………………Тук се намират…………………………..планинска земя, планината ………………………с най – високият връх на Африка……………………………., пустинята ……………………Африка е на първо място в света по запаси на полезните изкопаеми………………., ……………… и ………………………на второ място по запаси на ……………..руди и на трето място по запаси на ………………и ……………………………

Факторите, които оказват влияние върху климата на Африка са....................................………………………………………………………………………………………………………………………..........................………………………………………………………………………………………………………………………..........................Най – високата температура в света е измерена в…………………/……..0 С /. Типични ветрове за Африка са……………………………Поради географското положение в Африка са се образували………………….,………………………………….., ……………………, ……………………………………….......климатични пояси и ………………………….климатична област, които са разположени симетрично от двете страни на………………………..............................Водното богатство на Африка е ……………………., но разположено ……………………..по територията на континента. Водите на Африка се оттичат към……………………..и …………..…………………….океан. В Африка тече най – ………………..река в света – река ……………..Други големи реки са………………………., ……………………..,…………………Най – голямото по площ езерое……………………., най – дълбокото е ……………………….., а най – голямото безоточнно езеро е ……….....В резултат на климата в Африка са се образували следните природни зони – …………………..,………………….,…………………………………., ………………………………………………………………и ………………………………………Палма, фикус, лиани, горила, питон са характерни за зоната на …………………, а баобаб, чадъровидна акация, жираф, слон и носорог за зоната на ……………………Камилата се среща в зоната на …………………………….., а макак, маслина, розмарин в зоната на…………………………….................

Населението на Африка е около…………………., средната гъстота е ………......души на кв. км. Най – гъсто населени са …………………,  ……………………..,  ………………………….и ………………….........

крайбрежия. С най – голямо население е държавата ………………..Ежегодно населението на Африка нараства с около ……………………….По – голямата част от населението на Африка е от …………………………раса. Най – ниските хора на света …………………. живеят в…………………, В Намиб живеят ……………………., а в Калахари …………………………, Сахара и Средиземноморието се обитават от …………………….По – голямата част от населението изповядва религията ………………………В континента има …………..държави, от които 54 са ………………….....Монархии са само – …………………., …………………….и ……………………………..По своето стопанско развитие Африка е ………………………………..и причина за това е …………………………..…………………………………..Най – развити държави са................................ ……………………………и …………..........Водещи стопански дейности са…………………………/ …………………………………………………………../Основни растителни култури са………………….., ……………., ……………….и ……………Слабо развити в Африка са …………………………..дейности. От обслужващите стопански дейности с най – голямо значение са …………………, ……………………. и ………………………..В природните паркове на някои страни се организират……………………………………………….90% от територията на Република Египет е заета от ……………………………………….Над 90% от населението на страната са.......................

Основната стопанска дейност е …………………………..Столицата е …………………….....................

Република Южна Африка е разположена в ………………..част на континента. Нейна столица е …….........…………….Основни стопански дейности са.......................................... …………………………………………………………………........................................................................………………………………………………………………………………………………………………………...........................Антарктида заема ……………………………………………………………………………….на Южното полукълбо. В нейната централна част е разположен ……………………………………………………........................

Континентът граничи с ………………………………, ……………………………. и ……………………..океан. Най – голям полуостров е …………………………………..Българската антарктическа станция се намира на остров Ливингстън. Антарктида е континентът с най – голяма средна ………………………..……………………Най – високият връх е …………………..Климатът в Антарктида е ……………………...тук е измерена най – ……………………….температура на Земята. На Южния полюс 6 месеца е…………...и 6 месеца е …………..В Антарктида се намират над ……………% от всички ……………………...............на Земята. Само по крайбрежието се срещат................…………………., и ……………………………………, а характерните животни са …………………………, ……………………….., ………………………………и……………………………………..Антарктида е открита едва ……………….. от руските изследователи…………………………………………………………..и ....................…………………………………………………………Пръв достига Южния полюс……………………………………….....

Днес на Антарктида са построени близо………………………………………………………………………..........

Според Антарктическия договор на Антарктида е забранено……………………….....................………………………………………………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………………………………………………………...........................