ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

По суша ,въздух и вода

ТП 26.05. 1

  1. Здравината и устойчивостта на използваните материали ,както и формата и разположението на конструктивните елементи в изработваното изделие създават устойчивост на конструкцията.Това означава ,че тя може да издържа определено натоварване,различни атмосферни и природни условия и е безопасна.
  2. Идеята за конструиране на едно изделие обикновено се представя с техническа рисунка.Когато има нужда да се покажат повече подробности за изделието ,се прави техническа скица.Скицата се прави без чертожни инструменти,но на нея се отбелязват размерите на изделието и как изглежда то от различни страни.За разлика от техническата рисунка и скицата чертежът е графично изображение ,което дава точна представа за устройството,формата и размерите на даденото изделие.Изработва се с чертожни инструменти.
  1. Равна повърхност,чиито крайни точки са на различни височини,се нарича наклонена равнина.Тя представлява прост механизъм, като лоста и макарата,с който се печели сила. Колкото е по-малък наклонът, толкова повече сила се печели. Построяват се наклонени платформи, върху които с търкаляне, бутане, дърпане се придвижват тежки товари.

ТП 4 кл.26.05 2

                                                                    Отговори:

  1. конструкция,устойчивостта,конструкцията         3.  чертежът                                                                                                       
  2. наклонената равнина                                         4.  конструкция