ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр260

Тема: Основни геометрични фигури

α+β=1800 съседни ъгли

Връхните ъгли са равни

Сборът на ъглите в триъгълника е равен на180 градуса.

Външен ъгъл в триъгълника е всеки съседен на вътрешния.

Всеки външен ъгъл е равен на сбора от несъседните на него вътрешни ъгли.

Първи признак: Два триъгълника са еднакви ако две страни и ъгъл заключен между тях от единият триъгълник са съответно равни на две страни и ъгъл заключен между тях от другия триъгълник.

Втори признак: Два триъгълника са еднакви ако страна и два ъгъла от единия триъгълник са съответно равни на страна и два ъгъла от другия триъгълник.

Трети признак: Два триъгълника са еднакви ако страните на единия триъгълник са съответно равни на страните на другия триъгълник.

Специален признак: Два правоъгълни триъгълника са съответно еднакви ако катет и хипотенуза от единия триъгълник са съответно равни на катет и хипотенуза от другия триъгълник.

Медианата към хипотенузата в правоъгълния триъгълник е равна на половината от нея.

В триъгълник АВС ако ъгъл С е 90 градуса то СМ медианата ,а АВ хипотенуза

СМ=1/2.АВ

ако АВ=12см то СМ=6см