ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Решаване на задачи

Добро утро. Работете в учебника на стр.132. За последно. Хубав ден и ще се чуем !