ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Игри и Упражнения от Психолог

Иги за развитие на мисленето!

  • Незаменим помощник във всички развиващи игри са различните картинки с изображения на животни, предмети от бита, дрехи и т.н. Но най-вече това се отнася до игрите за класификация по различни признаци (малко-голамо, животно-растение, диво-домашно, по цветове и т.н.). За тези игри може да използвате картички от лото, снимки, рисунки от списания (бъдещите майчета могат да започнат да подготвят материал ако скучаят през бременността). Може да класифицирате също така игрални карти, всякакви играчки.
  • Играта се усложнява като отделите 4 изображения, от които 1 не си е на мястото. Например: петел ? кокошка- врабче ? котка, жаба- елха- краставица ? домат и т.н.
  • ?Съкровище?. Научете детето да разчита прости карти и схеми. Скрийте в стаята ?съкровището? (например, любимото мече или бонбон), нарисувайте карта на стаята и с червено кръгче отбележете мястото на ?съкровището?.
  • Детето скрива някоя играчка или картинка. Вие трябва да познаете какво е скрито като задавате въпроси. Детето има право да Ви отговаря само с ?Да? и ?Не?. Например, скрита е рисунка. Това животно ли е? ? Не. ? Птица ли е? ? Да ? Голяма ли е? ? Не ? В града ли живее? ? Да ? Врабче. След време детето ще се научи също да задава въпроси и да отгатва.
  • Лежейки с детето в стаята постарайте се да си спомните какво има в коридора или в коша с играчките: - Аз си спомням червената кола. - А аз ? розовото плюшено прасенце. И така кой ще си спомни повече неща.
  • Вземете 2 листа на квадратчета. На единия нарисувайте несложна начупена линия. Това е пътечката, по която трябва да мине Ежко за да отиде на гости на приятеля си Мечо. Детето не вижда вашата рисунка. За да помогне на Ежко, то трябва да нарисува на своя лист същата линия, следвайки вашите словесни инструкции: ?2 квадратчета надолу, 3 квадратчета на дясно, 1 на горе и т.н.? След като детето нарисува пътечката сверете я с вашата за да разберете стигнал ли е Ежко при Мечо.
  • Ако детето още не може да брои и не знае къде е ляво/дясно, предложете му друг вариант на играта. Нека да рисува, а вие му давайте инструкции кое къде да е нарисувано: "В средата на листа ? голям червен кръг, под него ? голям зелен квадрат, а над кръга ? малко синьо триъгълниче, а до него ? червен квадрат и т.н."
  • "Играчките искали да се повозят на корабче и се наредили на опашка. Най-отпред застанало мечето, зад него папагалът, после дошло котето, камиончето." Наредете в редичка 5-6 играчки. "Изведнъж звъннало звънче ? дошъл сладоледаджията и всички играчки се втурнали към него. А когато се върнали на пристанището не могли да си спомнят кой след кой е бил на опашката. Помогни им да се подредят както са били в началото."