ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

В звукозаписното студио

В звукозаписното студио

 

ЗАДАЧА: Направете сценарий за радиопредаване, посветено на

училищния празник като включите подходящи песни и инструментални

произведения от различни жанрове, както и собствени вокални и

инструментални записи. Аранжирайте мелодии с подходяща програма.

При изготвяне на предаването следвайте предложения примерен ред.

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

  1. Направете списък на песни:

    А. „Приятели” – муз. Стефан Диомов,

                                  текст Георги Белев

                                  изп. „Фамилия Тоника”

    Б. …………………………………………………………………………….

    В. …………………………………………………………………………….

    Г. ……………………………………………………………………………..

  1. Направете списък на инструментални произведения:

     А. „Звездно съобщение от космическите сфери”,

         муз. Симо Лазаров

     Б. …………………………………………………………………………

     В. …………………………………………………………………………

     Г. …………………………………………………………………………

  1. Собствени изпълнения:

    А…………………………………………………………………………..

    Б. ………………………………………………………………………….

    В…………………………………………………………………………..

    Г…………………………………………………………………………...

  1. Подредете целия музикален материал за предаването и свържете

         произведенията с подходящи кратки текстове

  1. Запишете предаването в подходящ аудиоформат на компактдиск или

        флашпамет.