ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

General revision

Работен лист по английски език 5 клас 03.06.2020
Тема : General revision
1. Present simple and present continuous tense- сегашно просто и сегашно продължително време
https://youtu.be/VP8MRGAjgAs


2. Упражнения
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq