ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

„Заветният ден“ Методи Бежански

1 зад. Прочети  разказа  3 пъти  на глас .

Заветният ден

2 зад.Отговари на въпросите:

Кои са героите в разказа?                                                                                      

Кой е заветният ден за малката Радостина?                                                                                             

Как разбираш последните думи на Радостина?