ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Текстови задачи с числата до 1000

Тема:Текстови задачи с числата до 1000

Нека си припомним как се решават текстови задачи от видео урока :

https://ucha.se/watch/3974/reshavane-na-zadachi

Решете задачите на работния лист !

Задача1

 В детския отдел на библиотека има 326 книги с приказки, със 100 по-малко – със стихотворения. Колко детски книги има в библиотеката?

Решение:

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

Задача 2

    Довърши съкратения запис и реши задачата:

В аквариум плуват 151 мулинези, 4 пъти повече – гупи и скалар – с 208 по-малко от гупите. Колко общо са рибките в аквариума?

Дадено:                                                                  Търсим:

Мулинези –...............................................            ......................................................    

Гупи –.....................................................   ......................................................

Скалар – ..............................................

 

Решение:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Задача 3

 Измери страните на триъгълника  в см. Намери обиколката му.

                                               .

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................