ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Природата в дома

 

Природата в дома – Тест

  1. Дейностите за отглеждане на културни растения се наричат:

    а/.екологични         б/. земеделски               в/. аграрни

  1. За ранно отглеждане на зеленчуци се използват:

    а/. парници

    б/. оранжерии

    в/. парници и оранжерии

  1. След засяване и израстване на първите истински листа някои растения се:

    а/. покриват             б/. разсаждат/ пикират/                в/. прекопават

  1. Посочете основните дейности при отглеждане на плодове и зеленчуци:

     а/. окопаване            в/. наторяване            д/. медицински грижи

     б/. хранене                г/. поливане               е/. разсаждане

  1. Посочете основните грижи при отглеждане на животни:

    а/. а/ поливане             в/. хранене              д/. медицински грижи

    б/. наторяване             г/. окопаване           е/. почистване

  1. Изберете и допишете: В малките населени места стопанският двор,

    овощната и зеленчуковата градина са важен източник на:

    а/. разходи                б/. пари               в/. допълнителен разход

  1. Продукцията, която се предлага на пазара, трябва да отговаря на

    изискванията за:

    а/. поливна система                      б/. безопасност на храните

  1. Организационната форма на селскостопанския бизнес е:

    а/. къща                б/ ферма               в/. кошара