ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Знам и мога

Знам и мога

ЗАДАЧА 1: Напишете:

Графично изображение, изпълнено със свободна ръка, без чертожни инструменти се нарича

……………………………………………Графично изображение, изпълнено с чертожни инструменти и при определени правила се нарича………………………., а чертеж изпълнен със свободна ръка само с молив е …………………

ЗАДАЧА2: Напишете какви линии за оразмеряване се използват при чертане – …………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………....................................Какви мащаби се използват при чертане – ……………………………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………………......................................Напишете каква е връзката между функцията и конструкцията на изделието – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Средствата за измерване се наричат– ………………………., а уредите преобразуващи измерваната величина в показание на дисплея се наричат – ………………………………………...

ЗАДАЧА: Напишете какъв е принципът на действие на шевната машина, пералната, готварската печка и кухненския робот – ……………………………………………………………................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................Избройте правилата за безопасна работа с битова техника – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................……………………………………………………………………………………………………………Видовете конструктивни съединения в изделията са ………………………..и …………………….............................................

Заготовките за изработване на изделия от дървесина се наричат …………………............. на изделието. Свойствата на дървесината са………………………………, ………………………………и………

…………………………Напишете какви видове текстилни материали и кожи има – …………………………………………………………………………………………………………………………Какви са техните свойства – ……………………………………………….., ………………………...и …………………………………..

Обяснете какво означава здравословно хранене – ……………...........................................……………………………………………………………………………………………………………....................................Напишете каква е ролята на белтъчините – ………………………………………………………….

въглехидратите –……………………………………………………………………………………….

мазнините – ……………………………………………………………………………………………,

витамините – …………………………………………………………………………………………...

Основните режими на хранене са ……………………………………..и …………………………….............

Списък от ястия, които се допълват взаимно и са подредени по реда на консумацията им се нарича…………………….Когато при нагряване продуктите достигнат определен външен вид, цвят, аромат, плътност и вкус това се нарича – …………………………………….., а състава и начина на приготвяне на ястието се указва в ……………………………………………., а оценяването на ястието чрез оглед, помирисване и вкусване се нарича – ………………………….Напишете кои са средствата за гласова и визуална комуникация – ………………………………………………………………………………………По какво се различават? – ………………………………………………………………Кои са средствата за контрол? – .......................... ………………………………………………………………………………………………...............................................……………………………………………………………………………………………………………

С кои средства се осъществява контрол на топлинни процеси – …………………………………..,

а с кои при покупка на стока – ……………………………………………………………..

Избройте видовете ресурси, необходими за производството на стоки – …………………………..,……………………………………………………………………………………………………………Назовете основните икономически дейности – ………………………………………………………...........................................……………………………………………………………………………………………………………Парите, които производителят иска да получи за стоката, а клиента е готов да плати се нарича – ……………..на стоката.. Напишете по какво се различават потребителя и производителя – …..……………………………………………………………………………………………………………

Основните части на семейния бюджет са ……………………………... и …………………………...........

Напишете, кои са условията и начините за отглеждане на декоративни растения и билки –………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................……………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………

Как се сушат и съхраняват билките – ………………………………………………………………….................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................……………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………

Кои са условията и начините за отглеждане на домашни любимци ? – …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................……………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………………………..