ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

България по пътя на демокрацията

България по пътя на демокрацията

 ЗАДАЧА: Работете с учебника и попълнете пропуските в текста 

След 1989г.  в България започва преход към ………………………………….управление.

Причините са, че плановата икономика премахва …………………………................................, …………………………………….и пречи на въвеждането на ……………………………………………..Началото на тази промяна е поставено със свалянето от власт на………………………………, което се случва на ………………...............Този преход се гарантира от новата…………………………….., приета през………….........г. Съгласно новата конституция са възстановени......................…………………и .…..…………………………на гражданите, въведени са …………………………………...........………………………и ……………………………………………………………………… Първоначално ………………………………………….запазва водещата си роля в държавата и управлението, но страната изпада в ………………………………………..………….и нарастваща………………………….............Народът се вдига на………………………………..................и ……………………………………..Поради това през 1996г. БСП …………………………………..................., а управлението е поето от…………………Започват тежки  реформи в областта на ..................…………………..,………..…………………………, ……………………………. и …………………………………..Извършена е …………………………….на …………………………………………….и ………………………………, връща се отнетата…………..………………………………………………В страната е въведен …………………………..........

...................................за овладяване на инфлацията

Главна насока на външната ни политика е присъединяването на България към …………....

и ……………………………….................... На 1 януари 2007 г. България е приета в ………………....……………....................Присъединяването ни към НАТО е през ……………г. и е гаранция за……………………………………………………………………………………………………

В резултат на промените след 1989 г. много от предприятията в България……………….......

Започва процес на преминаване на българската икономика на ……………………………..........................................................................

Държавните предприятия се заменят от ………………………………………..................................,

които се борят за достъп до ………………………………………………………………….............................

Тежките и бавни промени са причина много българи……………………………………….................………………………………………………………………………………………………...............................................Въвеждането на новите ………………………………......и достъпът до……………………......................

променят живота на хората. Българското образование се преустройва по ………………........………………………………….. Българската наука и учени все по – често участват в

европейски ………………………………Много учени, спортисти, музиканти и артисти разнасят славата на България.Такива са – …………………………………., …………………………………….., ………………………………………., …………………………………………………….Демократичните принципи дават …………………………………………………….. и възможност за ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ЗАДАЧА: Напишете как разбирате израза „демократичен път на развитие” ? Опитайте се да посочите поне два примера:

 э