ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Тема: Превенция и противодействие на корупцията.

Корупция- злоупотреба с власт, положение и длъжност.

Намери в интернет материали по темата.

Мии ръцете си редовно

пази дистанция между себе си и другите.