ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Музиката в съвременността / обобщение /

 

Музиката в съвременността / обобщение /

 

ЗАДАЧА 1: От репертоара на кои изпълнители са песните „Дано” и

                    „Жълтата подводница”?

  • Паша Христова
  • „Бийтълс”
  • Мери Бойс Бенд”
  • Богдана Карадочева и Стефан Димитров

 

ЗАДАЧА 2: Напишете каква по народност е групата „Бийтълс” – …………………………

 

ЗАДАЧА3: Групирайте песните в две колони: поп и рок

Песни

Поп

Рок

„Черната овца”

 

 

„Една българска роза”

 

 

„Дано”

 

 

„Жълтата подводница”

 

 

”Непознати улици”

 

 

„Приятели

 

 

 

ЗАДАЧА4: Потърсете в електронните медии – интернет, информация за музикални предавания. Направете списък, като ги групирате/ напишете имената им/:

 

МУЗИКАЛНИ РАДИОПРЕДАВАНИЯ                       МУЗИКАЛНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ

 

 

 

 

 

ВЪПРОС: В кои предавания по радиото и телевизията музиката се използва само като

               фон? – ……………………………………………………………………………................................……………………………………………………………………………………....................................................……………………………………………………………………………………....................................................

ЗАДАЧА5: Попълнете липсващите думи:

                Средствата за масово осведомяване са………………………………………...........             

                 ………………………….Разделят се на печатни /……………………………...............

                 …………………………/ и електронни/………………………………………....................

                 ……………………………С медиите са свързани понятията…………………...........

                 ………… – записване на звука и ………………………… – физическото тяло,

                 на което е записан звукът. Звуковите файлове са ……………………......,   

                 а на ………………………… се записва и картина. Музиката в електронни –

                 те медии има самостоятелна функция или служи за музикален фон / ……...

                 ………………………………./…………………………………………………....................................

                 и ………………………………………………………са национални медии. В........................

                     ………………………………може да бъде открита всякакъв вид музика, да

                    бъдат гледани различни……………………………………..с концерти на

                    живо, ……………………………….със записи.

 

       ЗАДАЧА 6: Работете с учебника/ стр. 77  и свържете правилно

                         /напишете/  звуконосителите със звукопроизвеждащите

                         средства: