ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Опазване на биологично разнообразие Червеногушата гъска

7 клас ИУЧ-Биология и ЗО 19.06.2020г

Тема: Опазване на биологично разнообразие Червеногушата гъска

Издателство:Педагог 6

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=173

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=175