ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

The final countdown

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч 07.05.. 2020 г
Тема :The final countdown урокът е на стр. 172
1.Нови думи
challenge -предизвикателство
spend -прекарвам/ за време/
forest -гора
village -село
2.Will or going to
https://youtu.be/flmMW0d1OmI


Will и глагол в инфинитив се използва за изразяване на непланирани действия в бъдеще време , а going to за планирани действия
Пример : I will close the window.
I am going to be a doctor when I grow up.