ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Обява и делова покана

6 клас Български език 2.06.2020г

Тема: Обява и делова покана

/Да си прочетат внимателно стр.114-115/

Издателство:Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/656

Урок:

https://ucha.se/watch/8826/obiava-delova-pokana/urok/13082

https://www.youtube.com/watch?v=2JGa-LnMPow