ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Игри и Упражнения от Психолог

Дневникът на Емоциите!

Това е приятен и удобен начин за всяко дете лесно да сподели как се чувства в даден момент. Дневникът може да се представи на детето като игрова активност – то трябва да сподели как се чувства като нарисува своето лице и евентуално направи рисунки в останалите празни полета.

Не е нужно детето да знае да чете, защото Дневникът трябва да бъде използван от детето заедно с родител, роднина, педагог или психолог.

Самият ресурс можете да принтирате на черно-бял или цветен принтер. Той бланка е във формат А4 (голям лист) и може да разгледате или принтирате през всяко устройство.
Съхранявайте всички попълнени бланки в папка, която всъщност е „Дневник на Емоциите“ на вашето дете.

Защо изобщо да попълвам този Дневник?

Причините са безброй, вероятно се досещате за тях, но все пак ще ви напомним за няколкото най-важни:

 • подтиквате детето си да ви споделя как се чувства – това е фундаментално за ролята ви на родител;
 • давате на детето възможност да се почувства по-добре, споделяйки ви своите чувства в трудни моменти – нещо безценно за неговото здраве;
 • давате увереност и комфорт на детето си, защото му показвате, че във ваше лице има добър приятел, на който винаги може да сподели в тежък момент;
 • помагате на детето да се самоопознае, да опознае по-добре и вас, да се научи да мисли за своите чувства и чувствата на околните;

Консултация със специалист

Основната идея един родител да води дневник на Емоциите е евентуална (по желание на самия родител) консултация с психолог, особено ако е специалист, практикуващ методите за развитие на EQ при децата. Подобен дневник е безценен източник на информация за всеки професионалист и ще му спести много време и трудности около опознаването на детето.

Не си позволявайте да тълкувате резултатите в Дневника на вашето дете – определено е удачно да оставите това да бъде извършено от професионалисти. Ако имате притеснения или виждате повтарящ се проблем – винаги се обръщайте към професионален експерт и не тълкувайте сами данните в Дневника на Емоциите! Своеволното непрофесионално тълкувание на информацията от Дневника може да доведе до проблеми при детето и вашите отношения с него, които да повлияят неприятно в бъдеще.

Ако имате желание да се обърнете към психолог, който да ви даде професионално мнение за вашето дете – може да се свържете с мен - Ивайло Иванов.

Дневник могат да водят и педагозите и възпитатели.

Как да използвате „Дневникът на Емоциите“?

 

1. Използвайте бланката в подходящия момент – когато забележите изразяване на силни чувства при детето, когато забележите, че то е тъжно, неспокойно, гневно или екзалтирано. Разбира се, можете да я ползвате и по едно и също време всеки ден, един път или по няколко пъти на ден. Например преди лягане вечер и сутрин. Периодът преди нощния сън на детето е времето, в което може да поговорите за неговите преживявания, чувства и емоции през деня. Да обсъдите всичко и на сутринта (както казваме ние, възрастните : „да оставим всичко да преспи една вечер“ и „сутринта е по-мъдра от вечерта“) отново да обсъдите нещата, попълвайки отново бланката. Подобна рутина е важна за всяко дете, защото така ще можете да изградите навика да ви споделя как се чувства и ще имате възможността да го обсъдите. По-голямо доверие в ролята ви на родител, навика да споделя без притеснения, възможността да преодолява някой тежки моменти без да се стига до задълбочаването им и травмиране – това са безценни възможности, които може да постигнете с подобно просто действие – да питате детето как се чувства и да говорите с него за чувствата.


2. Не насилвайте детето да попълва Дневника! Обезателно ако то не иска – не го задължавайте в никакъв случай! Изчакайте по-късен момент. Една добра идея, която в проучванията и практическите дейности показа отлични резултати е ако съвсем в началото вие (родителите) попълвате пред детето бланката за самите себе си. Така ще предизвикате любопитството на детето и вероятността то да поиска да направи същото е много голяма. Първоначално е много вероятно детето трудно да може да обясни чувствата си и да отговори на въпросите – не бъдете много настоятелни, поощрявайте го, за да не го отблъснете от идеята да споделя. Важно е да му покажете, че това е едно приятно занимание и удоволствие за вас. Така ще подсилите желанието на детето да споделя и най-вече да мисли над поставената задача.

3. Първо започнете с рисунка на лицето. Това е първа стъпка от подхода RULER – Разпознаване и назоваване на чувствата и емоциите. Нека детето нарисува своето лице и гримаса в момента, за който си говорите. Задайте му задачата „Нарисувай ми как се почувства, когато…„. Добре е да му предоставите възможно повече различни цветове, с които да направи рисунката, защото подбирането на цветовете също е нещо, от което в последствие един детски психолог би се интересувал да проучи.

4. Ако вече детето е работило в училище, детска градина, ясла или при психолог с „Барометър на емоциите“ (изтеглете от тук) – може в страни от лицето детето да оцвети празното пространство с един от четирите цвята (зоните на Барометъра) – зелен, червен, син, жълт.

5. Рисунката на лицето трябва да съдържа: очи, вежди, уста. Те оформят гримаса ясно и конкретно, с което при последващ преглед от специалист ще има повече информация за анализ. Ако детето пропусне (може да пропусне веждите) да нарисува някой от тези елементи – помолете го да го направи.

Останалите четири полета може да попълните по един от следните начини:
С текст, написан от детето (ако детето може да пише);
С текст, написан от вас по разказ от детето;
С рисунка, направена от детето.


Четирите полета под автопортрета в бланката са базирани на остналите елементи от подхода RULER и се отнасят за следното:
„Причината да се почувствам така…“ – Това е Разбиране на причината (наричана още „тригер“)в подхода RULER. Какво е довело до това емоционално състояние. В случай, че детето не разбира напълно задачат тук, можете да допълните с въпросите: „Какво те накара да се чувстваш така?“, „Защо се почувства така? Каква е причината?“. Дайте му време да помисли, не го пресирайте и не бързайте да му давате готови отговори или да му подсказвате.
Съвет към педагози, които попълват бланката с детето: При определяне на причината, можете да си водите записки на база на три въпроса, които задавате на детето: 1. Каква точно беше ситуацията според теб; 2. Какви точно чувства изпита в този момент; 3. Имало ли е други моменти, в които си се чувствал(а) отново по този начин?


Тригерите на чувствата и емоциите се задействат поради три причини: нашият светоглед и история, настоящето с възприетите от нас обстоятелства и тълкувание на чувствата ни в дадения настоящ момент. Може да изясните тези три причини с детето.


„Изразих чувствата си по следния начин…“ – Това е Изразяване на чувствата в подхода RULER. Това е втората важна стъпка в осъзнаването на емоцията – идентификация на причината и последващите реакции. Често един и същ тригер може да доведе до различни проявления. Затова е важно детето да определи конкретно осъзнатото изразяване на чувствата си. Можете да му помогнете със следните допълнителни въпроси: „Какво направи след като се почувства така?“, „Какво се случи веднага, когато се почувства така?“. Отново дайте време на детето да се досети за всичко, което му се е случило. Важно е да го запишете в реда, в който го казва. Може на гърба на бланката да напишете информация от вас за случката – това може да е от полза, когато бланката се разглежда от специалист, защото могат да се сравнят двете информации.


„Тези чувства отминаха, когато…“ – Тук навлизаме в материя, свързана с т.нар. „Мета-момент„. Тук вече говорим за последния елемент от подхода RULER – Регулирането на емоциите. Ако в момента на попълване чувствата на детето не са отминали – оставете това поле празно и евентуално се върнете на него по-късно (примерно на следващия ден). Това е момента за дискусия между вас и детето. Удачно е да споделите „И аз съм се чувствал(а) така веднъж, когато…“. Преди да преминете към този въпрос от бланката, също така, може да го поощрите: „Благодаря ти за смелостта и доверието да ми споделиш това! Наистина си моят герой(героиня), защото ми разказа как се чувстваш и знам, че не ти беше леко да го направиш!“. Кажете на детето, че осъзнавате колко е трудно да се говори за емоциите и чувствата, колко сте щастливи от факта, че детето се престрашава да го направи.

„Тези чувства станаха по-силни, когато…“ – Ако не сте попълнили въпросът от точка три по-горе, най-вероятно в момента на попълването детето е задълбочило емоционалното си състояние и чувствата му в този момент са по-силни. Ако поставите темата за причините това да се случи, вероятно ще помогнете на детето да преодолее екзалтацията си. Често, обаче, чисто практически, е невъзможно в момент на силни чувства да попълвате бланки като тази, защото детето ще откаже. Затова, ако детето задълбочава своето емоционално състояние (например от ядосване изпадне в ярост) първо е добре да приложите методическите техники за успокояване. Най-лесно е да му кажете да се спре и да вдиша бавно три пъти. Тогава можете да го попитате „Какво усети, че изпадна в това състояние?“ или „Какво почувства? Какво те накара да бъдеш такъв(такава)?“. В такива моменти попълвате бланката, започвайки от този 4-ти елементи в нея, като след това по-скоро говорите и обсъждате Регулатора (виж по-горе точка 3), който е извел детето от приповдигнатото му емоционално състояние.

Както виждате – трета и четвърта точка от обясненията по-горе са много съществени и взаимно обвързани. И двете се отнасят до възможността детето да усвои лични регулаторни практики, с които не да подтиска своите чувства, а напротив – да ги изрази по начин, по който да се почувства по-добре в дългосрочен план. Затова подходът RULER и други EQ подходи, акцентират над простото правило (изяснено в статиите за Мета-момент в нашия сайт):

Спри! Погледни се отстрани! Помисли как трябва да реагираш така, че да покажеш най-доброто си „аз“!

Идеята е не толкова да задълбаем пред детето върху темата, че ако то не умее да регулира емоциите си в тежки емоционални ситуации – те ще контролират него, образно казано, с което може да изпадне в по-тежко и дискомфортно емоционално състояние. По-скоро идеята е да му споделим, че ако си даде време да осъзнае ситуацията, себе си и околните – в това време то ще си подари спокойствие и възможност да помисли, с което регулирането на емоциите и чувствата ще се случи от самосебе си, посредством негови индивидуални механизми.

Посредством развиването на емоционалната интелигентност от ранна детска възраст, детето може да придобие:

 • по-голяма отвореност към хората чрез развиване на емпатията;
 • по-добро познаване на собствения емоционален свят и неговите силни и слаби страни;
 • по-лесно възприемане на промените – по-добра адаптивност към изменящата се среда и участие в промяната;
 • по-добър самоконтрол и развиване на важното умение да кажем „не“ на себе си и на други;
 • по-добро разбиране на хората в обкръжението на децата и техните мотивации и очаквания;
 • активен контрол над свръх-амбициите и свръх-очакванията;
 • по-ясна и реалистична самооценка;
 • повече позитивизъм в мисълта за себе си и другите.

Бланка за попълване: