ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Skills 10 C

Работен лист по Английски език 6 клас 1 час : 9.00-9.30 ч. 21.05.2020 г
Тема:Skills 10 C
1. Past tense of be- минало време на глагола съм
https://youtu.be/O3FdGPehN-E

Направете упражненията!
Успешна работа!