ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Revision of unit 4

Работен лист по английски език 3 клас 21.05. 2020
Тема: Revision of unit 4
1. Lunchtime
https://youtu.be/GCerWZv8864 

2. Глаголът have got – имам
https://youtu.be/OeKRRwkMLIk