ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

General revision

Работен лист по английски език 5 клас 02.06..2020г

Тема: General revision
1.Verb to be – глаголът съм
https://youtu.be/yhq1wuu7NFk

2. Plural nouns – множествено число на съществителните имена
https://youtu.be/BI1Syz9I2n0