ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

"Славният художник"Елисавета Багряна /стр.95/

1 зад. Прочети  стихотворението 3 пъти  на глас .

Славният художник

2 зад. Кой е славният художник? Намери тези стихове и ги прочети.  

3 зад. Каква картина е нарисувал той?  Разкажи.

4 зад . Защо месец май мисли,че никой не може да нарисува по-хубава картина?                                                                             

5 зад .Препиши красиво стихотворението.