ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.252

Тема построяване на триъгълник

Разгледай и препиши решените задачи в учебника

Припомни си как с помощтта на линийка и пергел :

да нанасяме върху даден лъч отсечка, равна на дадена отсечка;

да построяваме второто рамо на ъгъла, който е равен на даден ъгъл;

да построяваме симетрала на дадена отсечка;

през дадена точка да построим права, перпендикулярна на дадена права;

да построяваме ъглополовяща на даден ъгъл.

Основни задачи:

Построяване на триъгълник по дадени две страни и ъгъл между тях.

Построяване на триъгълник по дадени страна и два прилежащи ъгъла;

Построяване на триъгълник по дадени три страни.