ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Професия и кариера/ практическа дейност /

 

Професия и кариера/ практическа дейност /

 

ЗАДАЧА1:Проект  – „Моята професия”,

Изработете проект на тема: „Моята професия”, „Какво мога

 най – добре”, „Професиите в моето населено място” или друга

 тема поваше желание.Проучете какво е характерно за професията,

която искате да упражнявате.

Може да представите проекта под формата на презентация, като постер,

 може да интервюирате човек, който упражнява същата професия.

Запишете интервюто на лист и го представете. Може да представите

проекта и под формата на кратко есе на тема по ваш избор.

 

За ориентир може да си служите със следната схема

  1. Как се казва професията, която харесвате
  2. Какво е характерно за нея – каква дейност се извършва?
  3. Какво образование се изисква за упражняване на избраната от вас професия
  1. Каква е заплатата, която получават упражняващите професията
  2. Има ли търсене във вашето населено място на хора с такава
  3. професия?

 

ЗАДАЧА2: Проучете :

  1. Къде и какво образование се придобива за желаната от вас професия?
  2. Какви училища има във вашето населено място или в близост

   до него – професионални гимназии, университети.

Систематизирайте събраната информация и я представете. Може

 да направите проучване за повече от една професия.