ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Европа, Византия и България 12 – 15 век

 

Европа, Византия и България 12 – 15 век

 

ЗАДАЧА: Работете с учебника / стр.     – 99 / и отговорете на въпросите:

 1. Западна Европа

ЗАДАЧА: Напишете кои държави се образуват след разпадането на Франкската империя? – …………………………………………………………………………….......................................

ЗАДАЧА: Напишете кой и кога поставя началото на „Свещената римска империя” ? – ………………………………………………………………………………………..............................................

ЗАДАЧА: Напишете как завършва конфликта между германските императори и папите? – ……………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ЗАДАЧА: Напишете кои са държавите които воюват в Стогодишната война? – ………..…………………………………………………………………………………………………........................................

Защо се води войната? – ……………………………………………………………………….............................…………………………………………………………………………………………………...........................................

ВЪПРОС: Коя държава възниква на мястото на Византия след 4 – я кръстоносен

                    поход? – …………………………………………………………………………...............................

ЗАДАЧА: Представете трите  групи на средновековното общество, техните функции ? ………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………..........................................…………………………………………………………………………………………………..........................................…………………………………………………………………………………………………..........................................…………………………………………………………………………………………………..........................................

ЗАДАЧА: Обяснете защо през периода 10 – 13 век в Западна Европа се увеличават  градовете? – ……………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

ВЪПРОС: Къде и как възникват средновековните градове? –  ………………………………………………………………………………………………………………………………....................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ВЪПРОС: Какво представляват ересите и какви наказания налага църквата за борба с тях? – ………………………………………………………………………………………….........................................…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ВЪПРОС: На какво се дължи културния подем в Западна Европа през 12 – 14 век? –………………………………………………………………………………………………….........................................…………………………………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………………………………..........................................

ЗАДАЧА: Напишете отличителните черти на романския и готическия стил в европейската

архитектура? – …………………………………………………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………………...........................................…………………………………………………………………………………………………...........................................

 1. Византия 12 – 15 век

ЗАДАЧА: Напишете през кой период Византия съществува като държава? – ……………………………………………………………………………………………………………...............................

ЗАДАЧА: Напишете по какво се различава византийската аристокрация от аристокрацията в Западна Европа? – ………………………………………………………..........................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………………………………………………………….................................................

ЗАДАЧА: Сравнете католическата и православна църква по следните показатели:

 • глава на църквата – …………………………………………………………………..................................
 • главен религиозен център – ………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………………….
 • отношение към владетеля – ………………………………………………………….............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................
 • богослужебен език        – .................................................................................
 • .......................................................................................................................

ЗАДАЧА: Напишете кой е всепризнатия църковен и културен център на православието? – ……………………………………………………………………………....................................

ВЪПРОС: Кои държави в Европа стават част от т. нар. византийска общност ? – ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

ЗАДАЧА: Опишете храмовете които се строят във Византия 13 – !5 век по:

 • план – ………………………………………………………………………………………
 • форма – …………………………………………………………………………………….
 • височина – …………………………………………………………………………………

ВЪПРОС: Защо във Византия особено развитие получава църковната живопис?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................………………………………………………………………………………………………….

 1. България 12 – 14 век

ВЪПРОС: Кои са водачите на въстанието от 1185г.? – …………………………………...................

ВЪПРОС: Какви политически задачи стоят пред цар Калоян? – ………………………...............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................

ЗАДАЧА: Напишете  защо управлението на цар Иван Асен II е наречено „ втори златен век за България” ……………………………………………………………………………..................................………………………………………………………………………………………………..............................................………………………………………………………………………………………………..............................................

ЗАДАЧА: Напишете  каква е целта на въстанието на Ивайло?…………………………...........…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………...........................................

ЗАДАЧА: Напишете при кой български владетел страната се разпада на отделни владения?  – ……………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Какви средства използва цар Иван Шишман, за да спаси страната си от османските завоеватели? – …………………………………………………………………...............................…………………………………………………………………………………………………............................................

ЗАДАЧА:  Напишете от какви групи се състои средновековното българско общество/, техните функции и задължения/ – …………………………………………………………….........................…………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ЗАДАЧА: Представете българския владетел по следните показатели: титла, символи на властта , цвят на облеклото, каква власт притежава? – ……………………………………...............…………………………………………………………………………………………………............................................…………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ЗАДАЧА: Напишете  коя е най – многобройната част от обществото и какви са нейните задължения? – …………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………............................................

ЗАДАЧА: Напишете къде се разкриват училища в държавата ни, на какъв език се обучават децата и каква е крайната цел на обучението? – ………………………………….............………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ВЪПРОС: Коя държава оказва най – силно влияние върху българската култура?  ………………………………………………………………………………………………….............................................

ВЪПРОС:  Кой е Йоан Кукузел?  – .……………………………...................................................………………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………………….............................................

ЗАДАЧА: Напишете  кой е създателят на Търновската книжовна школа? –.....................................................