ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема:Човекът - част от природата

6 клас ИУЧ-Човекът и природата 3.06.2020г

Тема:Човекът - част от природата

Издателство:Булвест-2000

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/useBook/662

Урок: https://ucha.se/watch/3035/Chovekat---chast-ot-prirodata/urok/8186