ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема:Прилепите(наблюдение, експеримент, изследване)

7 клас Биология и ЗО 26.05.2020г

Тема:Прилепите(наблюдение, експеримент, изследване)

Издателство:Педагог 6

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=153

http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html#p=155