ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Българските земи под османска власт 15 – 17 век/ годишно обобщение/

Българските земи под османска власт 15 – 17 век/ годишно обощение/

  1. Османската империя и българите

ЗАДАЧА: Напишете кои са особеностите на османската държава – ……………………...…………………………………………………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………………...................................

Напишете каква е ролята на войската в османската държава – ……………………………...………………………………………………………………………………………………….....................................Двата основни вида войски са – …………………………../ ………………./ и …………………………./…………………../.

ВЪПРОС: Напишете кои държави са завладени от османските турци при

 завоевателните походи през 14 – 15 век – …………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………………………................................…………………………………………………………

ВЪПРОС: От какво се определя положението на хората в Османската империя – ………………..…………..Напишете примери, за това, че християните

 в Османската империя са подложени на дискриминация – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Напишете кои въстания на българите избухват през 16 – 17 век: – ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………и каква е тяхната цел – .....................................…………………………………………………………………………………

Кои са хайдутите  –  ……………………………………………………………………………………..........................………………………………………….Кога се появяват –…………………………………………............................

Срещу кого са насочени действията им – ……………………………………………………………................……………………………………………………………………………………………………………....................................

  1. Православието – опора на българите

ЗАДАЧА: Напишете каква е съдбата на Българската патриаршия след

османското завоевание –  ………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Кои манастири образуват т. нар. Софийска Света гора – ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..................................

Кои са най – известните манастири  в българските земи през 15 – 16 век – ……………………….……………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Напишете как християнската църква се бори срещу опитите да

               бъдат ислямизирани българите – …………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗАДАЧА: Посочете примери за насилствено приемане на исляма – …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

  1. Българската култура

ЗАДАЧА: Напишете кратко как се развива българската култура след

османското завоевание – ………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………………………………………………………………………………

ВЪПРОС: Кои са основните средища на българската култура през 15 – 17 век? – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................

Каква дейност развива Рилския манастир по време на османското владичество? – ………………..................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………….....................................……………………………………………………………………………………………………………

ВЪПРОС: Защо цар Иван Шишман е основен образ в историческите песни? – …………………................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………