ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

https://www.youtube.com/watch?v=t2fQGED_jWg&feature=share&fbclid=IwAR0NS5_kYJohhpJi4QzGJwrGt8zhJBIwGfeGltRzX8GtNPaJ-SrKXlPcpZY