ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Океаните на Земята

Океаните на Земята

 

ЗАДАЧА: Запишете плана на урока, прочетете го, изгледайте го в Уча се:

https://ucha.se/watch/7345/okeanite-na-zemiata и изпълнете задачите след плана

 1. Световен океан – заема 71% от повърхността на Земята

    а/. континентите и островите на Земята разделят Световния

         океан на 5 части

 • Тихи океан
 • Атлантически океан
 • Индийски океан
 • Арктичен океан
 • Южен океан

    б/. повечето граници между океаните са условни

 1. Тихи океан – най – големият океан на Земята

     а/. площ – 165 200 000 km² / в него може да се побере цялата суша

         на Земята

     б/. океанът се пресича от Екватора и 180 – ия меридиан и лежи в

          четирите полукълба

 • Тихия океан разделя Азия, Австралия и Океания от Северна и Южна

          Америка

     в/. границата му с Атлантическия, Индийския и Южния океан е условна,

          а с Арктичния океан се свързва чрез Беринговия проток

 • на запад бреговата му линия е силно разчленена

     г/. Тихият океан е най – дълбокият – средна дълбочина около 4 000м.

 • тук е измерена най – голямата дълбочина в Световния океан/ –

в Марианската падина / 11 022м/

 • на дъното на океана често има вулканични изригвания, земетресения,

           които образуват огромните вълни цунами

 • в Хавайските острови се намира най – високият връх на Земята

Мауна кея / височината му от морското дъно е над 10 000м/

 • по крайбрежието е разположен Тихоокеанският огнен пръстен –с

най – много действащи вулкани и земетресения в света

      д/. водите на Тихия океан са най – топли от всички океани

 • това се дължи на голямото количество слънчева топлина, която

получават водите му между двете тропични окръжности

 • около Екватора, над океана цари безветрие
 • в умерените ширини преобладават западните ветрове, в тропичните –

пасати, а по бреговете на Азия – мусони

      е/. океански течения – от двете страни на Екватора, океанските течения

           формират два кръга – северен и южен/ топли и студени/, които

            влияят на климата по крайбрежията

      ж/. Тихия океан има най – голямо богатство и разнообразие на организ –

            мовия  свят

 • тук се срещат най – голямата морска мида, огромния червен кралски

рак, китове, акули, октоподи, медузи и др.

 • на Тихия океан се пада половината от улова на риба
 • на дъното му са открити нефт, природен газ, руди на цветни метали

и др.

 • в топлите крайбрежни води се добиват перли

        з/. бреговете му са гъсто населени и по тях са разположени

             големи пристанища

 1. Атлантически океан

      а/. площ – 106 500 000 km² / второ място след Тихия океан /

      б/. простира се между Северната полярна окръжности и Южния океан –

          Екваторът го пресича по средата, а Гринуичкия меридиан минава

          през източната му част

      в/. граници –

 • на запад граничи със Северна и Южна Америка
 • на изток с Европа и Африка
 • на север с Арктичния океан
 • на юг границите му с Южния, Тихия и Индийския са условни

      г/. брегова линия – най – силно е разчленена в северозападната част

 • най – голямата дълбочина / 8742 м./ е измерена в падината

Пуерто Рико

 • на дъното на океана от север на юг се простира подводна планинска

верига

      д/. температурата на океанската повърхност е най – висока между двете

           тропични окръжности, а в крайните му северни части водите са

           студени

 • в северните части често плават опасните айсберги
 • в Атлантическия океан духат ураганни ветрове, предизвикващи

наводнения и разрушения и във вътрешността на съседните континенти

 • океанските течения в Северното полукълбо се движат по посока на

часовниковата стрелка, а в Южното  – обратно

      е/. организмов свят – много разнообразен във водите между двата

            тропика

 • в кораловите рифове на Карибско море, живее хищната риба баракуда
 • риболовът е най – силно развит край остров Нюфаундленд

      ж/. по бреговете на океана живеят над 1, 5 млрд. души, животът и дейността

           им са тясно свързани с океана

 

ЗАДАЧА: Характеризирайте океаните по таблицата

Характеристики

Тихи океан

Атлантически океан

Географско положение, граници, големина

Географско положение

 

 

 

 

Граници

 

 

 

 

Големина

 

 

Дълбочина

 

 

 

Природни особености на океаните

Релеф и полезни изкопаеми

 

 

 

 

Климат

 

 

 

 

 

Организмов свят