ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет елекнронен учебник на просвета на стр.236

Тема на урока: Обем на правоъгълен паралелепипед

Обемът на правоъгълен паралелепипед е равен на произведението на трите му измерения.

V=a.b.c

Задача: Намерете обема на паралелепипед с измерения 7,2см, 5см, 10см.

Решение:V=a.b.c

V=7,2.5.10

V=360cm3

Задача:Обемът на паралелепипед е 55см3. Ако измеренията му са 11см и2см намерете третото измерение.

Решение:

V=a.b.c

55=11.2.c

c=55:22

c=2,5cm

Задача:

Правоъгълен паралелепипед има обем 1м3. Намерете височината му , ако лицето на основата му е 25дм2.

Решение:

V=a.b.h

a.b=25

1m3=100dm3

100=25.h

h=100:25

h=4dm=