ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Мерни единици

Тема:Мерни единици

Нека си припомним наученото по темата от видео урока:

https://ucha.se/watch/9967/merni-edinitsi-godishen-pregovor

Решете задачите на работния лист !

Работен лист по математика

Тема: Мерни еденици

Зад.1 Постави      знаците >, <, = .

 

1м    .............. 100см                           8м = 800 см

3м  ................500 см                           9м ........600 см

1 км ...............1000 м                          4 км ........5 км

10 км.............100 км                           12 км.......120   км               

 

 

 

 

.Зад.2 Свържете мерните единици с величината, която измерват.

 

Секунда, минута, час                                  тегло

Сантиметър, метър, километър                  време

Грам, килограм, тон                                    разстояние

 

 

Зад.3 Намерете в сантиметри обиколката на правоъгълник със страни 12 см и 5 см

Обиколка на триъгълник, правоъгълник, квадрат, Безплатен тест по ...