ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Практически задачи, които се решават с уравнение

Задача: За подготовка на класна работа по математика учителката дала задачи от сборника. Петър решавал по един и същ брой задачи на ден и решил 15 задачи повече от зададените. Зоя решавала два дни по същия брой задачи като Петър и не успяла да реши 5 задачи. Колко задачи е дала учителката?

Решение:

Означаваме с х решените задачи на ден.

Петър- 3.х -15

Зоя  - 2.х +5

3.х-15=2.х+5

3.х-2.х = 5+15

х =20

Зададените задачи са 3.20-15=60-15=45

Отговор учителката е задала 45 задачи.

Задача:Един трактор може да изоре една нива за 6 часа, а друг -за 12 часа. Ако работят заедно, за колко часа двата трактора

ще изорат нивата?

Решение:

Приемаме цялата работа за 1.

Първи трактор за един ден свършва 1/6 част от работата.

Втори трактор за един ден свършва 1/12 част от работата.

Ако двата трактора работят заедно ще свършатработата за х дни.

х/6+х/12 =1

Привеждаме под общ знаменател 12

2.х+х =12

3.х = 12

х=12:3

х=4

отговор за 4 дни.