ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Тема: Разнообразие на ценностите.Герои и поуки в изучените творби

5 клас Литература 26.05.2020г

Тема: Разнообразие на ценностите.Герои и поуки в изучените творби

Обобщение/да си прочетат от литературата две изучени творби през учебната година/

Издателство: Просвета

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/g6eIZr3Y4x-847/98?page=2

Урок: https://ucha.se/watch/6396/kak-da-analizirame-literaturna-tvorba/urok/19068