ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Countries

Работен лист английски език 4 клас
Тема: Countries
1. Нови думи
located- разположен
ancient-древен
consist of -състоя се от
2. Great Britain
https://youtu.be/0l6RNZp4cmM