ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

9 B Talk about it

Работен лист по английски език 7 клас 01.06. 2020
Тема : 9B Talk about it
1 упражнение стр.156
Направете диаграмата в тетрадките си и напишете вашите идеи
2.упражнение- задайте въпроси и отговорете на въпросите
https://youtu.be/9ZHU7i6ID5E

 

3.Игра- прочетете правилата и изиграйте играта.