ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.254

Тема: Построяване на успоредник

Задача

Даден е триъгълникАВС

Постройте точка Д , такава, че четириъгълника АВСД да е успоредник.

За да построим четвъртия връх на успоредника, трябва да построим ΔАВД, еднакъв на ΔАВС.За целта:

1)Построяваме окръжност к (А,r1=BC);

2)Построяваме окръжност к2(С,r2=AB);

3)Д=к∩к2 и съединяваме точка Д с А и с С.

Четириъгълника АВСД е успоредник, защото АД=r1=ВС и СД=r2=АВ.