ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

Числата до 1000

Тема: Числата до 1000

Нека си припомним наученото по темата от видео урока :

https://ucha.se/watch/9925/chislata-do-1000-godishen-pregovor

Направете задачите на работния лист!

Тема: Числата до 1000

1зад. Пресметни сбора:

а)  320 +160  =                940 +40 =                430 + 300 =   

    540 + 300 =                370 + 130 =               470 + 220 =   

 

 

2зад. Намери неизвестното събираемо :

а/ +500 =1000                     б/               +  300 = 1000

 

 

Неизвестното събираемо намираме като от сбора извадим известното събираемо

 
   

 

 

Образец:          ..........   + 500 = 1000

              

                          ........... = 1000- 500

 

 

                                       500

 

 

 

 

3зад. Намери   обиколката на равностранен триъгълник  със страна 20 см.

 

Обиколката на триъгълник се намира като се съберат дължините на странате му.

 

Образец: Обиколката на триъгълник  със страна 10 см е :

10 см+10 см+ 10 см + = 30 см

Отг.30 см

 

 

 

……………………………………...........................................                               Отг: ….. см