ОУ Отец Паисий
Основно училище в село Огняново, общ. Пазарджик

урок

Влез в интернет електронен учебник на просвета на стр.226

Тема: Обем на куб.Мерни единици за обем

Количественият изразна частта от пространството, която заема едно тяло, се нарича обем(вместимост) на тяло. Равнинните фигури нямат обем. Обемът ще записваме с буквата V(ве).

Обемът на куб V е равен на броя на кубчетата с ръб 1 мерна единица (1mm, 1cm, 1 dm, 1 m ), които могат да се вместят в него. Измерва се съответно в кубични мерни единици. Ако броим кубчета със страна 1см, получаваме обема в кубични сантиметри.

Обемът на куб с 3 см е 27 куб.см.

 

Прикачени документи

урок 5 клас 20.05..docx